utolsó frissítés: 2021.04.29

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > A népszolgálat eszméje a gyakorlati politikában. In: Bánkuti Gábor – Nagy Mihály Zoltán (szerk.): Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból. Pécs, META Egyesület, 2018.
 • > A népszolgálat közéleti-politikai gyakorlata és annak elutasítása. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Corollarium. Köszöntőkötet a 90 éves Dávid Gyula tiszteletére. Kolozsvár: EMKE – Erdélyi Múzeum Egyesület, 2018.
 • > Sütő András és az igazmondás. In: Lázok János (szerk.): (M)ilyen gazdagok vagyunk(?) Sütő András-műhelykonferencia. Kolozsvár – Marosvásárhely, Polis - UArtPress, 2015.
 • > Ambivalent Discourse in Eastern Europe before 1989. In: Hunyadi, Attila Gábor (ed.): State and Minority in Transylvania, 1918-1989: Studies on the History of the Hungarian Community. New York, Columbia University Press, 521-547.
 • > A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után. In Kovács Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.
 • > Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében, Bakk Miklós, Bodó Barna, Kántor Zoltán, D. Lőrincz József, Salat Levente, Szász Alpár Zoltán, in Tánczos Vilmos; Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről, Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002.
 • > The Hungarian intelligentsia in Romania between calling and pragmatism, Occasional Papers of the Teleki László Foundation, No. 14, Budapest, 1999.
 • > Milyen értékek alapján épül a romániai magyar társadalom? In Antropológiai Műhely, 1997, no. 1.
 • > Milyen értékek alapján épül a romániai magyar társadalom?, in Antropológiai Műhely, 1997, no. 1.
 • > Az elit szerepe a helyi társadalom modernizálásában. In Lada László (szerk.)(1996): A túlsó part messze van. Tudományos konferencia a funkcionális analfabetizmusról, Békéscsaba: Békés Megye Képviselő-testülete Pedagógiai Intézete
 • > Experiments: Bulletin of the WAC – Center for Regional and Anthropological Research, no. 2, 1994, 1995.
 • > Translating Rationality. In Nationalism Notes, 1993/1.
 • > „Mon cher” (levél az erdélyi magyar értelmiségi retorikáról és jövőképéről). In: Európai idő, 1990, nos. 38-39.
 • > A civil társadalomról. In: Átmenetek. 1990/1.
 • > Elmélkedések a forradalmakról. In: Átmenetek. 1990/2.
 • > RMDSZ-problémák. In: Európai idő, 1990, no. 21.
 • > Tények és kritikai elmélet, in Salat Levente (szerk.)(1989): Tény és való [Facts and reality], Bucharest: Kriterion
 • > A körösfői í-zés állapota. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XI, 1967, 1: 13-23.
 • > Egy vita tanulságai [A posztmodern tudományelméletről], in TETT, 1989/2.
 • > Cultură de masă şi stiluri de viaţă alternative, in Rebedeu, I. – Zamfir, C. (ed.): Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană [Life-styles: their dynamics in contemporary society], Bucureşti: Editura Academiei, 1988 [Tömegkultúra és alternatív életstílusok]
 • > A titok tényszerűsége a tudományban. In: A hét. 1988. február 18, 8.
 • > Cultura de masă. O analiză conceptuală, in Viaţa studenţească, 1987, nos. 36-37

Szerkesztés

 • > Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Lőrincz D. József (szerk.): Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Pozsony, Kalligram Kiadó – Regio Könyvek, 2015.
 • > Biró A. Zoltán and Lőrincz József (eds.) Szeklerland in Transition: Essays in Cultural Anthropology, Csíkszereda: KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, 1999.
 • > Experiments: Bulletin of the WAC – Center for Regional and Anthropological Research, no. 2, 1994, 1995.

Konferencia-kiadvány

 • > Romania. In Ethnic Conflict and Migration in Europe: First Report of the Ethnobarometer Programme, May 1999, Rome: Consiglio Italiano per le Scienze Sociali - Centre for European Migration and Ethnic Studies
 • > On the Nature of Ethnic Conflicts in Romania, (Together with Zoltán A. Biró) paper presented at the Conference on Interethnic Relations in Budapest, February 7-9, 1997.
 • > Problems Concerning the Transition Strategy of the Hungarian Elite in Romania, (together with Zoltán A. Biró) paper presented at the conference on The Elites in East and Central Europe, organised by Budapest University of Economics, April 25-27, 1997.
 • > Rolul conştiinţei naţionale în organizarea modului de viaţă [The role of national conscience in organising life conduct], paper presented at the conference organised by the SAC, in Arcuş [Árkos], October 4-6, 1996.