utolsó frissítés: feltöltés alatt

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után. In Kovács Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.
 • > Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében, Bakk Miklós, Bodó Barna, Kántor Zoltán, D. Lőrincz József, Salat Levente, Szász Alpár Zoltán, in Tánczos Vilmos; Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről, Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002.
 • > Modernizáció és társadalomépítés: székelyföldi problémák in Bárdi Nándor (szerk.)Globalizáció és nemzetépítés, Budapest, Teleki László Alapítvány, 1999.
 • > The Hungarian intelligentsia in Romania between calling and pragmatism, Occasional Papers of the Teleki László Foundation, No. 14, Budapest, 1999.
 • > The Hungarian intelligentsia in Romania between calling and pragmatism, Occasional Papers of the Teleki László Foundation, No. 14, Budapest, 1999.
 • > Milyen értékek alapján épül a romániai magyar társadalom? In Antropológiai Műhely, 1997, no. 1.
 • > Milyen értékek alapján épül a romániai magyar társadalom?, in Antropológiai Műhely, 1997, no. 1.
 • > Mire jó a nacionalizmuskutatás? In Regio, 1996, no. 1.
 • > Az elit szerepe a helyi társadalom modernizálásában. In Lada László (szerk.)(1996): A túlsó part messze van. Tudományos konferencia a funkcionális analfabetizmusról, Békéscsaba: Békés Megye Képviselő-testülete Pedagógiai Intézete
 • > Experiments: Bulletin of the WAC – Center for Regional and Anthropological Research, no. 2, 1994, 1995.
 • > Translating Rationality. In Nationalism Notes, 1993/1.
 • > Tények és kritikai elmélet, in Salat Levente (szerk.)(1989): Tény és való [Facts and reality], Bucharest: Kriterion
 • > A civil társadalom fogalma in Regio, 1998, no. 3.
 • > A körösfői í-zés állapota. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XI, 1967, 1: 13-23.
 • > Egy vita tanulságai [A posztmodern tudományelméletről], in TETT, 1989/2.
 • > Cultură de masă şi stiluri de viaţă alternative, in Rebedeu, I. – Zamfir, C. (ed.): Stiluri de viaţă. Dinamica lor în societatea contemporană [Life-styles: their dynamics in contemporary society], Bucureşti: Editura Academiei, 1988 [Tömegkultúra és alternatív életstílusok]
 • > Cultura de masă. O analiză conceptuală, in Viaţa studenţească, 1987, nos. 36-37

Szerkesztés

 • > Biró A. Zoltán and Lőrincz József (eds.) Szeklerland in Transition: Essays in Cultural Anthropology, Csíkszereda: KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, 1999.